Vyhledávání


Vítejte na stránkách Jezinek!

 
 

Kontakt 

Jezinky

Český svaz žen, o. s.

Košetice

 jezinkytozaridi@seznam.cz

 www.facebook.com/jezinky/

 

Diskuzní fórum 

 

Fotografie z našich akcí na

https://jezinky.rajce.idnes.cz/ 

 

Vítejte na stránkách Jezinek!

Proběhlé akce roku 2011

Staročeský jarmark a rozsvícení vánočního stromečku 26.11.2011

 

Rozsvítil se strom vánoční                                

a s ním přišel čas adventní.

Jezinky se na to připravily                                           

a vánoční jarmark přichystaly.

Vánoční dekorace s chutí vyrobily

a při tom se i pěkně pobavily.

Vánoce jsou chvíle pohody a své kouzlo mají.

Vánoční svátky jako z pohádky a nový rok lepší o skok.

                                                                                        To Vám přejí Jezinky.

 

 

Touto cestou chceme poděkovat všem, kdo pomohl vánoční jarmark připravit a zpříjemnil lidem první chvíle adventní.  

                                  Lenka a Iva 

Fotografie ZDE

Posvícenská zábava 18.11.2011

18.11.2011 náš svaz pořádal Posvícenskou rockovou zábavu ve společenském sále Agropodniku Košetice se skupinami Katr a Mayday. Tímto děkujeme nejen za Vaši účast, ale především za podporu, která je pro nás nejdůležitější a ujišťuje nás, že bychom měli i nadále pokračovat v naší činnosti.

Zábava začínala v 20:00 a končila kolem třetí hodiny ranní. V tomto sedmihodinovém intervalu bylo možné v sále spatřit velké množství tančících lidí.

Za to, že se zábava povedla, vděčíme nejen všem, kdo zábavu pomáhali pořádat, ale i  všem, kdo na ní přišli.    Lenka


Fotografie ZDE

Loučení s létem 17.9.2011

Sobota 17.9.2011 se v Košeticích a blízkém okolí této metropole nesla v duchu loučení s létem.  Počasí bylo přesným opakem toho loňského - jak jsme totiž slíbili, poručili jsme větru, dešti a z běžné soboty se rázem stal nádherný slunečný den.

Startovalo se opět od ZŠ Košetice a cesta vedla přes ulici U Hřbitova až k hotelu Obora a zpátky zámeckou zahradou i parkem až do cíle u bývalé mateřské školy. Po cestě jste mohli potkat mnoho pohádkových bytostí, mezi kterými můžeme jmenovat krále a královna u startu, skupinku Šmoulů (taktéž u startu, kde obstarávali různé hry), plyšový tandem Jů a Hele, motýla Emanuela a Makovou panenku, vlka s Karkulkou, dvojici místních vodníků, potom Boba s Bobkem, celou galskou vesnici s původním druidem, Shreka s Fionou, Ježibabu s Ježidědkem, včelí medvídky nebo kosí bratry. Zvláštním případem pak byla pětice příslušníků kmene Apačů, která do zámecké zahrady zabloudila z širých amerických prérií a kterou jsme vydávali za další stanoviště. Naštěstí nad nimi měla dozor právě Ježibaba s dědkem, takže se v sobotu podle všech dostupných informací neskalpovalo (k lítosti některých dětí i dospělých).

Jak už jsme zmínili, pochod končil u bývalé mateřské školky, kde děti dostaly špekáček, který si mohly opéct nad ohněm. Potom pro ně byla připravena diskotéka a karaoke, pro dospělé potom stánek s pivem a klobásami.

(autor anonym)

Poděkování

V sobotu 17.září proběhlo Loučení s létem. Tato akce se velice vydařila díky nádhernému počasí, ale především velkému nadšení a ochotě všech účinkujících.

Touto cestou děkuji všem, kdo tuto akci připravovali, účastnili se a pomáhali s úklidem. Také děkuji  sponzorům  za  jejich finanční nebo věcné příspěvky. Za tyto dary jsme mohly zajistit odměny na stanoviště. Velký dík patří Lence Pinkasové a Janě Šedivé, které tuto akci organizačně zajištovaly, věnovaly jí mnoho volného času, úsilí a zapojily do organizace celé rodiny.

                                                   Iva Mostová

 

  Video z Loučení s létem

 

Fotografie z Loučení s létem 2011 ZDE

Fotografie z přípravy na Loučení s létem 2011 ZDE

Diskotéka 28.8.2011

28.8.2011 proběhla v prostorách bývalé mateřské školy diskotéka k ukončení prázdnin. Doufáme, že se všem zúčastněným líbila :D

 

Fotografie ZDE

Dětský karneval 20.3.2011

 

Fotografie ZDE

 

Masopustní průvod ulicemi Košetic - 12.3.2011  

V sobotu 12. 3. se v košetických ulicích znovu po 18 letech objevil masopustní průvod. Slavnostní zahájení proběhlo v 14:00 u prodejny Jednota-COOP a poté masky vyrazily do košetických ulic. Páteř průvodu byla tvořena třemi vozy – vozem s pochybným párkem řezníků a mladým, avšak o to hlasitějším vyvolávačem, další byl vůz s hudebním doprovodem a nakonec tu byla mobilní šatlava. K čemu sloužily první dva vozy si jistě dovedete představit, ale u posledního už to pravděpodobně bude těžší. Šatlava, kterou jsme získali lstí od skupinky mongolských kočovníků i s obsáhlým skladem alkoholu vlastní výroby (pokud jste toto přečetli, je vše v pořádku a stále vidíte), sloužila jako místo, na kterém bylo možné se vykoupit ze svých početných prohřešků formou požití některého z mnoha druhů alkoholu, přičemž míra hříchů byla přímo úměrná objemu destilátu. Na zdárný průběh exekucí dohlížel sám kardinál Richelieu a bystří pozorovatelé si mohli povšimnout, že ani tento vysoký církevní hodnostář není úplně bez hříchů. Ostatně kdo je hříšník a kdo nikoliv se dalo poznat velice snadno – velcí hříšnici a hříšnice se s postupujícími hodinami projevovali nepřesným krokem, velkou veselostí a falešným, místy až hrdelním zpěvem. Masopust byl zakončen taneční zábavou v hasičské zbrojnici, hrála hudební skupina Katr.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem maskám a pořádajícím. Doufáme, že v příštím roce přijdete znovu.

Fotografie ZDE